Jaarrekening

Wat zijn de ins en outs van een jaarrekening?

De jaarrekening wordt normaal gesproken een kéér per jaar samengeteld. Ook kan er door diverse redenen voor worden gekozen om dit tussentijds te (laten) doen. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op de hiervoor genoemde financiële overzichten. De balans is een momentopname van de bezittingen en schulden van de onderneming. En de winst- en verliesrekening laat zien wat het resultaat over een periode (meestal een jaar) is geweest. Beide overzichten worden verkregen uit de bijgehouden administratie.

 

Verschillende partijen kunnen geïnteresseerd zijn in de jaarrekening. Denk aan de bank voor een hypotheekaanvraag, de Belastingdienst met betrekking tot belastingaangiftes en de Kamer van Koophandel voor de Publicatiestukken.