Inkomstenbelasting aangifte

Hoe werkt de inkomstenbelasting voor u als ondernemer?

Hebt u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma en wordt u gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting dan heeft u aanvullende rechten en plichten ten aanzien van de aangifte inkomstenbelasting.

Voordelen Inkomstenbelasting aangifte

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting krijgt u te maken met verschillende aantrekkelijke fiscale faciliteiten die u kunt gebruiken als fiscale aftrekposten. Denkt u dan aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, de Oudedagsreserve etc.

Voorwaarden Inkomstenbelasting aangifte

Om in aanmerking te komen voor bovengenoemde aftrekposten zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat u meer dan 1.225uur moet besteden aan uw onderneming in dat betreffende boekjaar. Bovendien zal er meer dan 50% aan de ondernemingsactiviteiten gewerkt moeten worden. Hier kunnen enkele uitzonderingen van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, maar ook wanneer u in de afgelopen 5 boekjaren geen onderneming had.
Ook zult u één keer per jaar een balans en een winst- en verliesrekeningmoeten maken en deze in uw inkomstenbelasting aangifte moeten verwerken. Voor de belastingaangifte is waar veel ondernemers hulp inschakelen van een boekhouder, administrateur of accountant.