BTW (Omzetbelasting)

Wat voor invloed heeft de btw voor mij als ondernemer?

Wanneer u een onderneming hebt dan stuit u op de vraag: wat voor invloed heeft de btw voor mij als ondernemer?

 

Allereerst zal u over uw producten en diensten btw in rekening moeten brengen. De btw die u dan ontvangt van uw klant zal u moeten afdragen aan de Belastingdienst. Dit gebeurt doorgaans per kwartaal. Het mes snijdt in dit geval aan 2 kanten, want het omgekeerde werkt op dezelfde manier. De btw die u betaald over sommige aankopen, kunt u als voorbelasting terugvragen bij de Belastingdienst. U kunt zich afvragen, waarom al die moeite? De reden is een eenvoudige namelijk: de btw is een belasting voor de normale burger, niet voor bedrijven. Dus functioneren de bedrijven als een soort doorgeefluik voor de Belastingdienst.

 

Welk btw tarief?
Hoeveel btw u in rekening moet brengen aan uw klanten verschilt per product of dienst dat u aanbiedt. In de meeste gevallen zal het btw tarief 21% zijn. Daarnaast bestaan er producten en diensten die onder het 6% tarief vallen. Denkt u dan bijvoorbeeld aan: levensmiddelen, kleding- en fietsreparaties, water, geneesmiddelen, boeken etc. Bovendien zijn er diensten en producten die onder het 0% tarief vallen. Zoals: accijnsgoederen, export van goederen en diensten naar niet-EU-landen etc. En tot slot zijn er diensten die zijn vrijgesteld van btw. Voorbeelden hiervan zijn: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang etc. Een belangrijk verschil tussen diensten die vrijgesteld zijn van btw en die onder het 0% btw tarief vallen is dat de onderneming die vrijgestelde diensten aanbiedt geen voorbelasting mag terugvragen van de Belastingdienst. Ondernemingen die onder het 0% btw tarief vallen mogen dit wel.

 

Er zijn diverse btw regelingen waar u mee in aanraking kunt komen. Voorbeelden zijn:
Kleineondernemingsregeling;
-Het verleggen van de btw;

-Diensten en producten die gevoelig zijn voor uitzonderingen, zoals antiek, kunst, onroerende zaken etc.

-U biedt zowel vrijgestelde als btw belaste producten/diensten aan;

-Import en export van goederen of diensten naar andere EU-landen en niet-EU-landen;

-Privé gebruik van bedrijfsmiddelen;
-Past u het factuur- of kasstelsel toe;

-Aankoop van een particulier.