Kleineondernemersregeling

De Kleineondernemersregeling geldt voor ondernemers die vallen binnen de Inkomstenbelasting. Wanneer u in een jaar minder dan € 1.883,- aan Btw verschuldigd bent, dan komt u in aanmerking voor de Kleineondernemersregeling.

Wat zijn de voorwaarden?

 

  • U bent in Nederland gevestigd;
  • U bent een ondernemer voor de Inkomstenbelasting;
  • U voldoet aan de administratieve voorschriften voor de Btw.

Hoe bereken ik mijn voordeel?

 

  • Komt het te betalen Btw bedrag per jaar lager uit dan € 1.346,- dan hoeft u dat jaar geen Btw bedrag af te dragen;
  • Komt het te betalen bedrag tussen de € 1.345,- en € 1.883,- uit dan moet u de volgende formule toepassen: 2,5 * (1.883 -/- het totaal afgedragen Btw bedrag). De uitkomst van deze formule is uw voordeel van de Kleineondernemersregeling. U hoeft dat Btw bedrag niet af te dragen.
  • Let wel, het voordeel van de Kleineondernemersregeling moet u wel als inkomsten meenemen in de aangifte Inkomstenbelasting.